Sponsored links

מוגובי חברים description


"מוגובי חברים" מאפשרת לכם להיות בקשר עם החברים שלכם מה"עולם של מוגובי" גם כשאתם לא
משחקים בבית. "מוגובי חברים" מאפשר לכם לקבל הודעות ממוגוביסטים אחרים, לקרוא מה חדש באתר,
לשלוח הודעות לחברים מהאתר לקבל הפתעות ולארגן את רשימת החברים שלכם.

*הודעות על המסך יאפשרו לכםלהגיע לכל אירוע מיוחד שקורה ב"עולם של מוגובי".
קבלו הפתעות והודעות מחברים ב"עולם של מוגובי"
*ההודעות עוברות מסנן שחוסם מילים לא יאות.
* המשתמשים נשארים אנונימים ומזוהים בשם הדמות שלהם במשחק בלבד.
*אין להעביר מספרי טלפון, כתובות מיילים או פרטים מזהים אחרים במוגובי חברים.
*מוגובי נבחר שלוש שנים ברציפות לאתר הילדים הבטוח בישראל!!! על ידי WEBI.

האפליקציה מיועדת לשחקנים אשר נרשמו באתר מוגובי בלבד!
לביצוע הרשמה יש להכנס לאתר www.mogobe.walla.co.ilולהרשם בהתאם להוראות שבאתר.Free Download

Safe download


Screenshots of מוגובי חברים: See the pictures

Related מוגובי חברים


Other users also looks for: